Investigació-innovació

Adaptar-se a l’entorn canviant a través de la innovació s’ha convertit en una necessitat per a qualsevol organització que desitgi aconseguir posicions d’avantatja competitiva sostenible.

Per això a IMI també investiguem sobre el concepte de Mediació, el seu procés, el rol del Mediador, les característiques d’una mediació eficaç i les estratègies i tàctiques més efectives.

I ho fem mitjançant:

  • Sala amb vidre reflectant.
  • Grups de discussió amb diferents professionals.
  • Equips de reflexió multidisciplinaris.
  • Laboratori d’idees.
  • Disseny de projectes amb temes d’interès sobre Mediació.
  • Estudis d’investigació en els àmbits local, estatal i internacional.