Formació

En IMI oferim una pedagogia dinàmica i integradora.

Un sistema de Formació concebut i realitzat per professionals de la Mediació que es fonamenta en tècniques avançades, basades en:

  • Experiències pràctiques de mediadors.
  • Explicació de diferents mètodes de mediació.
  • Espai concebut expressament per la visualització in situ de les sessions de mediació.

Anàlisi dels conceptes tècnics pràctics de les perspectives següents:

  • La problemàtica i el seu desenvolupament.
  • Tècniques de resolució de conflictes.
  • Psicologia i sociologia de la situació conflictiva.
  • Tècniques de comunicació.
  • Principis cognitius de la relació.
  • Competència jurídica.

Es tracte d’una pedagogia dinàmica i integradora.