consultoria

Consultoria

La nostra Consultoria en Mediació està pensada per ajudar a crear solucions raonables i factibles als problemes de:

Particulars i/o Professionals:

 • Analitzem el conflicte.
 • Escollim el mediador adequat en funció del tipus de conflicte.
 • Supervisem als mediadors.
 • Oferim suport en negociacions i mediacions complexes.

Centres de Mediació:

 • Proporcionem assessorament integral en la creació i posta en marxa d’un centre de Mediació.
 • Definim la visió i la missió del centre de Mediació, així como l’estratègia de gestió.
 • Establim l’estatus jurídic.
 • Realitzem programes de selecció de Mediadors.
 • Dissenyem projectes de formació continuada dels Mediadors.
 • Supervisem  les actuacions dels Mediadors.
 • Posem a disposició els nostres propis Mediadors.